هتل آنا ارومیه

سالن های جلسات در هتل

موقعیت: واقع در طبقات B1و 14 هتل
ظرفیت: دارای ظرفیتهای گوناگون از 12 تا 85 نفر
کاربرد: سالن های چند منظوره جهت جلسات
  • هتل آنا ارومیه
  • هتل آنا ارومیه

اتاق جلسات / کنفرانس MEETINGROOM 1

این سالن با ظرفیت 70 نفر دارای امکانات صوتی و تصویری بوده و برای برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی در هتل بسیار مناسب می باشد. این سالن در طبقه B1 هتل آنا واقع شده است.

اتاقهای جلسات MEETINGROOM 2&3

این اتاق ها با ظرفیت 12 نفردارای امکانات صوتی و تصویری و قابلیت نصب میکروفن تک نفره به تعداد میهمانان می باشد. این اتاق ها در طبقه B1 هتل آنا واقع شده است.

EXECUTIVE MEETING ROOM

این اتاق جلسه واقع در طبقه 14 هتل آنا با دارا بودن امکانات صوتی و تصویری ایده آل برای برگزاری جلسات محرمانه در محیطی دور از دسترس با چشم اندازی با شکوه می باشد.